יתרונות ה -VPS בהשוואה לחבילות האירוח המשותף

שלא כמו באירוח משותף, ה-VPS הוא מחיצה נפרדת בשרת - לא רק ספריה נפרדת. כתוצאה מכך, לפתרון VPS יש את היתרונות הבאים על פני אירוח וירטואלי משותף:

* רק החומרה נשלטת, על ידי חברת האירוח, כך שניתן להתקין ולהפעיל יישומים באופן עצמאי.
* התוכנה ניתנת להגדרה ולהתאמה אישית על ידכם (גישת משתמש root וירטואלי קיימת וזמינה).
* לעולם לא תיאלצו לחלוק את אותו המרחב עם לקוחות אחרים = יותר ביטחון, יותר מהירות ופחות    הפרעות הדדיות..
* האתר והיישומים שלכם מבודדים ובכך נמנע מכם הסיכון של להיות מושבתים עקב טעויות, כשלים,      פריצות או סקריפטים פגומים של לקוחות אחרים.
* גישת FTP ו-POP איננה משותפת עם אחרים.
* אפשרויות לשליטה מרחוק בקבצים ומסדי נתונים.