RD1

RD-1  - חשבון אשראי בסך 500 ₪

תכנית ריסיילר משודרגת המבוססת על הפקדה מראש, של 500 ₪, בחשבון התכנית.

 

תכנית זו תבטיח לכם הנחה של 15% ברכישת דומיינים גנריים או בינלאומיים, מתוך הרשימות.