מה זה SSL?

Secure Socket Layer) SSL) הוא פרוטוקול אבטחה שפותח על ידי חברת נטסקייפ, והפך לטכנולוגיית האבטחה הסטנדרטית לקישור מוצפן בין שרת אינטרנט לבין המחשב המתקשר עם שרת זה, והמכונה דפדפן. אבטחה ואמון הינם אלמנטים הכרחיים בהפעלת עסק מקוון. בימים בהם רואים יותר ויותר התקפות דיוג (Phishing) וגנבת זהות, הלקוחות סומכים עליך לאבטח את המידע הרגיש שנשלח באמצעות האינטרנט ברמת ההצפנה הגבוהה ביותר הקיימת, מספקי האבטחה האמינים ביותר.

הפרוטוקול עושה שימוש בגורם מאשר  Certification Authority) CA) צד שלישי, בכדי לזהות קצה אחד או את שני הקצוות של הטרנזקציה.

טכנולוגיית SSL מוטמעת בכל הדפדפנים הפופולריים, ומשמשת מיליוני ספקים עסקיים מקוונים (e-Business) לצורך הגנה על לקוחותיהם, על מנת לוודא עסקאות מקוונות בטוחות, ושמירת חיסיון העברת מידע רגיש.

קל לדעת מתי השרת עושה שימוש באבטחת SSL, בכך שכתובת ה-URL בחלון הדפדפן מתחילה ב-https, כשה-"S" מציין חיבור מאובטח.