דומיין בעברית

רוב אתרי האינטרנט בישראל מכילים תכנים בעברית, בלבד;
נשאלת, איפה, השאלה מדוע שמות המתחם, באתרים אלו, הינם באנגלית אם קהל היעד הינו ישראלי, דובר עברית.

בסיס לתסכול, לא מבוטל, בקרב משתמשים ישראליים רבים, הינה ההטיה הקיימת לצד האנגלית ומכלול התווים הלטיניים, שעליהן התבססה, מראשיתה, מערכת ההקצאות של שמות מתחם (דומיינים).
עובדה זו הינה בעלת השפעה ישירה, לא רק על הקהל הישראלי, כי אם על ביליוני בני אדם, בעולם, המנועים להשתמש בתווי שפת האם, המוכרים להם, כאשר הם מקלידים שמות דומיינים באנגלית;

תופעה זו יצרה מחסומים רבים בפני משתמשים, שאינם שולטים בתווים הלטיניים ובמיוחד בקרב האוכלוסיות הבוגרות.

בהקשר של משתמשים דוברי עברית, צצים לא אחת "אתגרים" בכתיבת שמות בעברית, באמצעות אותיות לטיניות, כאשר קיימת יותר מאשר צורת איות אפשרית אחת, במעבר לאנגלית.
לדוגמא, המילה "ריקוד", בעברית, עשויה להיות מאויתת כ - “rikud” או "”rikood ;

החג הפופולרי "סוכות" יכול שיירשם כ- “sukot” או “sookot” וכן הלאה, לגבי טעויות אפשריות נוספות.

לאחר עשרות שנים של חוסר נוחות, כמתואר, "הושקה" לבסוף תמיכה בתווים שאינם לטיניים.
דומיינים, הכתובים באותיות בעברית, יכולים להסתיים בסיומות: com. ו- net. והחל מינואר 2011, גם, בסיומות הפופולריות של ישראל - co.il. ו- org.il.

הרישום והשימוש, בשמות המתחם המותרים, מתאפשרים באמצעות שימוש במערכת המרה של:
Internationalized Domain Name System Technology) I-DNS.net), התומכת בלמעלה מ- 59 שפות.