RD0

RD-0  - חשבון אשראי בסך 350 ₪

תכנית ריסיילר בסיסית המבוססת על הפקדה מראש, של 350 ₪, בחשבון התכנית.

 

תכנית זו תבטיח לכם הנחה של 10% ברכישת דומיינים גנריים או בינלאומיים, מתוך הרשימות.