RD2

RD-2  - חשבון אשראי בסך 750 ₪

תכנית ריסיילר משודרגת המבוססת על הפקדה מראש, של 750 ₪, בחשבון התכנית.

 

תכנית זו תבטיח לכם הנחה של 20% ברכישת דומיינים גנריים או בינלאומיים, מתוך הרשימות.