מהו (Certificate Signing Request (CSR?

לפני שתוכלו להזמין אישור SSL עליכם, ראשית, ליצור CSR (בקשת חתימה לאישור SSL) על השרת.

CSR הוא טקסט מוצפן, המשמש כמפתח ציבורי, שמופק על השרת, על פי הוראות תוכנת השרת שלכם.ה-CSR דרוש לצורך תהליך ההרשמה לקבלת אישור SSL, מאחר וזה מאמת את המידע הספציפי על שרת האינטרנט שלכם, ושל הארגון.

ה-CSR יכיל מידע מקודד ספציפי לחברה שלכם ולשם הדומיין; מידע זה נקרא Distinguished Name או DN.

ה-DN ברוב השרתים כולל את השדות הבאים: מדינה, (מחוז אם קיים), יישוב (או עיר), הארגון, היחידה הארגונית, והשם המקובל.