מגבלת תעבורת נתונים ומגבלת נפח – מה קורה אם אני עובר אותן?

 

מגבלת הנתונים (Data Limit), או ליתר דיוק מגבלת תעבורת הנתונים הינה הכמות המצטברת החודשית של "רוחב פס", שבה משתמש או "צורך" האתר שלכם.
"רוחב פס, נמצא בשימוש  בכל עת שמישהו צופה או נכנס לאתר שלכם; בהתאם להסבר זה, ברור שאתרים בעלי "תעבורה גבוהה" הינם כאלו שכמות הכניסות אליהם גבוהה יותר, באופן יחסי.

מגבלת הנפח (Space Limit) הינה כמות הזיכרון החיצוני, המוקצית לאתר שלכם על הדיסק הקשיח של השרת המאחסן; בכלל זה, אותו נפח דיסק המוקצה הן לקובצי האתר למיניהם והן לחשבונות הדואר שלכם, כאשר הודעות ממשיכות להישמר, ע"פ בחירתכם, על השרת.

אם תחצו את אחת המגבלות הללו, בחודש מסוים כלשהו, אזי התר שלכם, עלול להיות מושעה, באופן אוטומטי, ע"י השרת.

לפיכך, אנו ממליצים, בחום, לבדוק את המשתנים הללו מעת לעת ולא להתעלם מהודעות ומאזהרות מערכת, הנשלחות אל תיבת האימייל שלכם.

באפשרותכם, לשדרג את חבילת האחסון, שברשותכם, לחבילה גדולה יותר, בכל זמן נתון; אם תחליטו לעשות כן, תחויבו, רק, בהפרש שבין מחיר החבילה החדשה, שתבחרו, למחיר החבילה שבידיכם, מחושב עד תום תקופת האירוח הנוכחית, של האתר על השרת.

במקרה של הגעה למגבלת הנפח (בחבילת האחסון שברשותכם), יש לבחון, לפני כל שדרוג, את מקור החריגה -
הודעות אימייל ישנות, שנותרו על השרת, מסיבה כלשהי, קבצי לוג, או קבצי גיבוי המעמיסים על תפוסת הנפח הכוללת של החבילה.

לקוחות תכניות ה"כוכבים" (Reseller – STAR Packages) רשאים לרכוש תוספות נקודתיות של נפח ותעבורת נתונים ביחידות של 0.5GBלחודש, בהתאם למחירים הנקובים באתר.

אם אתם מוצאים את עצמכם חורגים, לעיתים קרובות, מהנפח או מתעבורת הנתונים המוקצים, ייתכן ותמצאו ששדרוג החבילה הנוכחית לחבילה מתקדמת יותר יהיה כלכלי יותר, עבורכם, בהיבט של עלות-תועלת.

תוכלו לעשות זאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם מחלקת המכירות שלנו.